Home

Přechod přes žhavé uhlí je metafora pro posunutí vnitřních hranic, pro  překonání překážek a bloků, které nám brání v našem plném potenciálu.

 

Metoda F.I.R.E. – Firewalkig Institute for Research and Education

 

Ve škole nás učili, že pokud lidská buňka přijde do kontaktu s předmětem, který má 200° Celsia, tak nenávratně hyne… Jak je možné, že jsme schopni chodit po žhavém uhlí, které má 500° Celsia, a to i opakovaně v délce ohniště 4 až 12 metrů bez jakékoliv újmy? Je možné zlomit šíp o lidské hrdlo, chodit po rozbitých střepech, přerážet holou rukou desky či ohýbat železné pruty? Ano, jde to!

 

Vítejte v metodě F.I.R.E. (Firewalking Institute of Research and Education) FIREWALKER.

 

Výše uvedené disciplíny neslouží k ohromení či pobavení publika, jsou to transformační metody, kdy přesahujeme hranice toho, co považujeme za možné. Pokud dokážeme přejít přes oheň, dokážeme čelit i dalším výzvám v běžném životě a zkušenost vítězství aplikovat dennodenně. Naše vnitřní hranice se posunou dále, náš potenciál se navýší…

Klíčem k přechodu přes oheň je stav mysli – plná integrace ducha a těla, okamžik úplné koncentrace a důvěry v proces. Na firewalkingu je důležitý proces, na jehož konci stojíme před kobercem žhavého uhlí. Samotný proces, je důležitější než závěr. V průběhu tohoto procesu hledáme svůj vnitřní hlas, svého rádce, který nám pomáhá rozhodovat se v extrémních situacích. Zažíváme zkušenost, že to co se jeví jako nepřekonatelné, lze překonat 100% soustředěností, vědomým rozhodnutím a naprogramováním mozku na úspěch. Začíná proces vnitřní integrace, důležité pro přípravu na přechod přes žhavé uhlí. Ve výsledku není důležité, zda žhavé uhlí přejdeme či nikoliv, finální rozhodnutí uděláme na základě svého vnitřního hlasu. A toto rozhodnutí bude vždy správné. Tuto integritu a schopnost posouvat hranice si každý odnáší jako dar ohně s sebou do každodenního života.

Zastupujeme v České Republice akreditovanou metodu Firewalkingu, uzpůsobenou českému prostředí a evropské mentalitě. Metodu založil před více jak 20 lety pan Tolly Burkan, USA, kterému vděčíme za ohromný posun této metody. Institut FIRE vyškolil na několik tisíc instruktorů po celém světě, díky čemuž mohli zažít transformační zážitek desítky milionů lidí a tisíce firem a organizací. Máme stejnou „školu“ jako například slavný kouč Tony Robbins, který se touto metodou proslavil při svých motivačních akcích pro tisíce lidí ve sportovních halách po celém světě. Bývalý prezident USA, Barack Obama šel před prezidentskou kandidaturou přes žhavé uhlí s jasným cílem, výsledek nyní známe. Heslo firewalkingu „Yes, I can“ změnil na „Yes, we can“, ano, všichni můžeme navýšit svůj potenciál a dosáhnout svých cílů, firewalking je jedním z mocných nástrojů a metod.

Důvodů, proč je metoda F.I.R.E. tak účinná je více. Jako zásadní však vnímáme tři aspekty. První je technický – know how o technické přípravě a zajištění bezpečného prostředí, druhý je psychologický – know how pro psychologickou přípravu na přechod a ukotvení zážitku, třetí je o neustálé inovaci metody a propojování s dalšími okruhy jako jsou neuro vědy, psychologie a sociologie v rámci celosvětového institutu.

Firewalking bez odborné přípravy a vedení může být velice nebezpečná aktivita. Nikdy nezkoušejte podobné věci doma… Doporučujeme použít akreditovanou metodu a certifikované lektory.