FAQ

Nejčastější dotazy:

Jsou účastníci při přechodu žhavého uhlí v „transu“?

V žádném případě. Přechod přes žhavé uhlí je naprosto vědomé, svobodné rozhodnutí a jako takové musí být učiněno v bdělém, přítomném okamžiku. Jde o příběh osobní integrity a pozornosti, jedině pak můžete přenést tuto zkušenost, překonání nemožného, do každodenního života, který většinou v transu nežijeme …

Slyšel/a jsem o šamanském firewalku, je stejný jako metoda F.I.R.E.?

Původně byl přechod žhavého uhlí součástí transformačních rituálů (přerodu chlapce ve válečníka, dívky v matku apod.) různých etnik ve všech částech světa. Pravdou je, že často vedli tyto rituály „šamani“ či náčelníci. Metoda F.I.R.E. pracuje s fenoménem firewalku na moderních poznatcích o lidském mozku a psychologii. Přijde nám neautentické říkat v této době firewalkingu „šamanská“ metoda a vytrhávat jí z prastarého kontextu šamanismu. Jsme pouze průvodci touto transformační metodou, vnitřní síla a rozhodnutí je v každém z nás.

Je firewalking nebezpečný?

Certifikovaní lektoři zajistí bezpečné prostředí – po technické i psychologické stránce – a budou Vám průvodci při procesu k přechodu žhavého uhlí. Před ohněm však budete stát sami, rozhodnutí je na Vás, nikdo Vás nebude nutit, naléhat na Vás. Pokud učiníte toto rozhodnutí vy osobně a za splnění podmínek bezpečného prostředí, budete v bezpečí. Účast na firewalkingu je vždy na vlastní nebezpečí, účastníci podepisují revers. Proto je vždy dobré zvolit certifikované lektory …

Jak poznám certifikovaného lektora?

Certifikace je důkazem, že lektor dosáhl jistých znalostí a dovedností, investoval svůj čas a peníze do své profesionalizace. Proces certifikace je poměrně „tvrdá“ sebe zkušenost. Certifikace je důležitá ze dvou zásadních hledisek. První je hledisko technické – správný výběr dřeva, podloží pro oheň, měření pyrometrem… Druhé je hledisko psychologické – správná příprava na přechod a zajištění bezpečného prostředí. Certifikaci vydává celosvětově F.I.R.E. institut, v Evropě F.I.T., vždy požadujte tyto certifikace a samozřejmě se ptejte na reference.

Kolik času potřebuji k firewalkingu? Kolik osob je třeba k firewalkingu?

Minimální čas jsou tři hodiny, ideální je celodenní příprava. Akce připravujeme od pěti osob do několika tisíc účastníků (světový rekord je 10 000 účastníků, Tony Robbins).

Prostor kde se dá firewalking pořádat?

Ideální jsou prostory v přírodě – outdoor hotely apod. máme svá vytipovaná místa. Nicméně dokážeme udělat akci všude, v souladu s požárními předpisy (oheň 50m od budov). Abychom neponičili trávu, vyřízneme drn, který poté zpět zasadíme. Dokážeme dělat akce i na betonu tím, že si přivezeme vlastní koberce trávníku a vše poté uvedeme do původního stavu. Firewalking není jen otázka akce v přírodě, děláme akce na místech i uprostřed města jako např. v Praze či Brně.